Cynadleddau a phlatfformau dysgu newydd

Rydym yn dod ag ymagweddau traddodiadol ac arloesol at ddysgu sy’n archwilio syniadau, perthnasau a gweithgareddau newydd. Mae’r rhain yn heriau lleol a rhyngwladol.

 

Mae nifer o bobl a sefydliadau eisoes ynghlwm â’r heriau hyn, yn wleidyddol, yn economaidd, yn gymdeithasol, yn ddiwylliannol ac yn amgylcheddol. Ein nod yw bod yn llais iachusol yn y chwiliad amrywiol am ddyfodol cynaliadwy ar draws gwahanol sectorau a chymunedau.

 

Mae cryn dipyn o ddysgu yn gallu digwydd y tu allan i awyrgylchoedd ffurfiol. Rydym angen y canlynol ar frys

  • doethineb dyfnach ynghyd â mwy o wybodaeth

  • perthnasau ynghyd â data

  • creadigrwydd dychmygus yn rhyddhau ysbryd sy’n meithrin gwell dealltwriaeth a chyfathrebu

Yn fwy na dim, rydym angen y dewrder i fentro ymarfer syniadau creadigol mewn busnes, llywodraeth a chymunedau. Gofynnir ichi gysylltu os gallwch gyfrannu neu rannu gwybodaeth ar bwnc perthnasol.

 

Rhai themâu sy’n dod i’r amlwgPDF