Newid Diwylliant

“Mae Coleridge yng Nghymru yn fenter uchelgeisiol a chyffrous ac un sy’n cynnwys nifer o gyfleoedd i weithio ar draws rhanbarthau, cymunedau a gwahanol gelfyddydau. Mae gan Coleridge apêl eang a dwfn ledled Cymru a thu hwnt gyda’r pŵer i ddal dychymyg pobl hyd yn oed os mai ychydig yn unig, neu dim o gwbl, maen nhw’n gwybod am ei waith.”

FERN SMITH

CYNHYRCHYDD CREADIGOL ADRODDIAD NEWID DIWYLLIANT