“Byddai’r mwyafrif o bobl yn meddwl am Gymru fel lle a Coleridge fel person; ac ymddengys mai’r hyn rydych yn ei wneud, yn hytrach, yw trin Cymru fel person – a Coleridge fel lle”

 

Ivor Davies