LLWYBR GŴYL 2016

Pryd: Mis Mai – Mis Awst 2016

Ble: Bydd yr ŵyl yn teithio ledled Cymru, mapgan stopio mewn pentrefi, ffermydd, ysgolion, dinasoedd, trefi, busnesau colegau, cefn gwlad ac ar lan y môr.

Gan gychwyn yn agos at Gaerdydd, y brifddinas, bydd yr Ŵyl yn teithio’n araf, gyda’r cloc o amgylch Cymru gan ddilyn llwybrau Coleridge ac Iolo Morganwg. Byddwn yn gwneud nifer o deithiau a gwyriadau dyfeisgar gyda chi, gan gysylltu gydag ardaloedd poblog a thirwedd gyfoes Gorllewin, Gogledd, Canolbarth a De Cymru. Mae’r ŵyl yn gorffen yn Eisteddfod Genedlaethol 2016, yn y Fenni .

urban

 

Chi sy’n llunio’r llwybr… Gallwch chi a’ch cyfranogiad effeithio ar lwybr terfynol y daith, yn unigolion, cymunedau, busnesau, mudiadau, teuluoedd, pobl ar wyliau, gwestywyr ac anturwyr chwilfrydig. Mae’r Ŵyl eisoes yn ysbrydoli cymysgedd o ddigwyddiadau lleol, arddangosfeydd teithiol, theatr gymhellgar, teithiau cerdded lleol, darlithoedd, dathliadau a chynigion o bartneriaeth.  Byddwn yn dod ag artistiaid, haneswyr, meddylwyr, cerddwyr, beirdd a phobl greadigol gyda ni ar y ffordd. Byddwn yn archwilio themâu lleol a rhyngwladol, mewn tirwedd Gymreig go iawn..

Fedrwch chi gynnal digwydd, taith, neu greu rhywbeth i nodi’r daith? Cysylltwch â ni – rydym yn aros i glywed gennych. Ymunwch â ni!