perthnasedd heddiw

Neges oddi wrth Robin Morrison, – Cadeirydd Coleridge in Wales Ltd

 

Rwy’n hynod falch eich bod yn archwilio gwefan y prosiect nodedig a chyffrous hwn.

Pe byddai Samuel Taylor Coleridge yn teithio o amgylch Cymru heddiw, beth fyddai’n gweld ac yn meddwl?  Beth fyddai’n dweud am ei ddyfodol?  Sut byddai’n dychmygu ei ddyfodol mewn perthynas â natur ddatganoledig y DU a heriau’r byd yn ehangach? Pa syniadau, meddyliau a chwestiynau byddai’n eu creu, eu symbylu a’u rhannu?

Roedd yn athronydd yn ogystal â bardd; yn ddelfrydwr yn ogystal â rhamantydd. Roedd yn Rhyddfrydwr, er roedd ganddo weledigaeth ac egwyddorion yn tanategu hyn. Roedd yn credu mewn rhyddid, ond roedd ganddo undod cyffredinol o bopeth, ac o fewn hyn oll roedd lle ar gyfer nifer o ymagweddau gwahanol. Beth yw ein gweledigaeth ac egwyddorion? Pa synnwyr sydd gennym o’r wahanol fathau o amrywiaeth a’r pethau sy’n ein cadw gyda’n gilydd?

Roedd yn berchen i’w amser a’i le, ac fe deithiodd ar y cyfandir gydag ymagwedd ryngwladol. Rydym yn rhoi gwerth ar leoliad a phobl mewn byd sy’n newid yn gyflym. Sut mae eraill yn ein gweld? Beth allwn gynnig i’n gilydd? Beth sydd wir yn para?

Mae’r goblygiadau a’r cysylltiadau yn aros i gael eu darganfod – Os edrychodd Coleridge o amgylch ar wleidyddiaeth, sefydliadau a chymunedau Cymru, pa synnwyr o bwrpas byddai’n ei darganfod? Pa gwestiynau byddai’n eu gofyn; pa syniadau byddai’n eu rhannu am gyfeiriadau newydd ar draws ystod o heriau a dewisiadau economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a gwleidyddol?

Yn tanategu hyn oll, pa ysbrydolrwydd, gwerthoedd a chredoau sy’n dal sefydliadau, materion a chymunedau at ei gilydd? Beth sydd wir yn bwysig, i’r rhan fwyaf o bobl, y rhan fwyaf o’r amser?

Ble mae’r bobl fel Coleridge heddiw? Ble mae’r beirdd a’r proffwydi, y bobl â chreadigrwydd, dewrder a dychymyg? Yn ein Prifysgolion, ysgolion, busnesau, Llywodraeth, y cyfryngau, eglwysi, mosgiau a synagogau? Beth maen nhw’n ei ddweud am ein dyfodol?

Edrychwn ymlaen at y daith, a darganfod hwn gyda chi.

Robin Morrison