Y Genhadaeth:

ceisio a meithrin meddylfryd,
perthnasau a gweithrediadau gwrol,
newydd ar gyfer ein hamser

ailddarganfod
llais dychmygus Samuel Taylor Coleridge
a’i berthnasedd i heriau sy’n wynebu
Cymru, Prydain a’r Byd

 

Mae Gŵyl Coleridge yng Nghymru 2016 yn cael ei ddatblygu a’i threfnu gan Coleridge in Wales Ltd, cwmni nid er elw cyfyngedig trwy warant, trwy Fwrdd y cwmni a rhwydwaith raeadrol o bartneriaid a grwpiau gweithredu.

 

Cyfarwyddwr Creadigol:  Richard Parry

Lywyddion: Gillian ClarkeDavid Crystal, Kate Thomas & Jon Gower

Cynghorydd Artistig i’r Cyfarwyddwr Creadigol: Ivor Davies

Noddwyr: Baroness Randerson, David Melding AM, Stephen Doughty MP

Bwrdd: Robin Morrison (gadeirydd), Jane Lorimer, Chris Glynn, David Hann, Karen Robson, Mary-Ann Constantine

Tîm Ymgynghorol: Prof. John Rogerson, Fiona Owen, Emma Evans, Sian Thomas, Fern Smith, Gerald Tyler, Richard Huw Morgan, Ani Saunders, Aaron Kirkhouse