Cynaladwyedd, diwylliant a’n dyfodol

Mae Gŵyl Coleridge yng Nghymru yn archwilio sut mae diwylliant, celf a’n dychymyg yn chwarae rôl hanfodol yn yr economi, cyfiawnder cymdeithasol a’n perthynas â’r amgylchedd.

 

Future-Gen-Image

 

Yn 1992 sefydlodd uwchgynhadledd y byd yn Rio tri philer ar gyfer cynaladwyedd – economi, cynhwysiant cymdeithasol a’r amgylchedd – ond nid oedd sôn am ddiwylliant. Heddiw mae galwadau ledled y byd i ddiwylliant a’n gallu i fyw gyda’n gilydd fod wrth wraidd gwaith sy’n adeiladu cymdeithasau cynaliadwy, teg ac agored.

Cymru yw un o dair gwlad yn rhyngwladol sy’n cyflwyno deddfwriaeth Cenedlaethau’r Dyfodol, ac mae Coleridge yng Nghymru yn annog cymunedau, academyddion, amgylcheddwyr, sefydliadau addysg a chyhoeddus i archwilio ein potensial diwylliannol ac artistig heb ei gyffwrdd er mwyn dychmygu a chreu dyfodol newydd.