Pŵer y gorffennol yn y presennol

 ddychmygu a chefnogi ein dyfodol creadigol, cynaliadwy