Bydd BIL CENEDLAETHAU’R DYFODOL Llywodraeth Cymru

“Mae cynaladwyedd yn ganolog i agenda Llywodraeth Cymru i Gymru. Mae’n golygu pobl iachus, gynhyrchiol; cymunedau egnïol, cynhwysol; amgylchedd amrywiol a gwydn ac economi ddatblygedig ac arloesol.”

Y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones

PRIF WEINIDOG CYMRU